ODRŽANA 3. KONFERENCIJA “MLADI POLJOPRIVREDNICI U SRBIJI I EU”

Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika SUMP je po tradiciji, 19.05.2018. godine održalo konferenciju “Mladi poljoprivrednici u Srbiji i EU” u sali Privredne komore Vojvodine.

Na konferenciji su se predstavili predsednici češkog, mađarskog i hrvatskog udruženja i tom prilikom govorili koji su najveći problemi sa kojima se suočavaju mladi poljoprivrednici širom Evrope.

“Mladi su u teškom položaju, jer iako su fleksibilni kao preduzetnici, jako su pogođeni raznim rizicima. Svi problemi koje vi imate su i problemi sa kojima se susreću mladi poljoprivrednici iz Evrope i važno je da se naš glas čuje kroz jake organizacije”, kazao je predsednik Evropskog udruženja mladih poljoprivrednika (CEJA) Janes Maes.

Koliko je zato važna promocija mladih u poljoprivredi i povezivanje sa drugim organizacijama istih i sličnih ciljeva, govorio je predsednik SUMP-a Milan Borić.

“Želimo da promovišemo mlade poljoprivrednike i ojačamo vezu sa drugim udruženjima iz EU, kao i sa samom EU. SUMP je prva organizacija u Srbiji koja se bavi mladim poljoprivredncima i jedina koja teži da okupi mlade poljoprivrednike na način na koji se to sprovodi u EU, jer težimo istim stvarima”, rekao je Borić.

Mladi u poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji i Evropi suočavaju se sa raznim problemima: od često niskih subvencija za poljoprivredu i započinjanje proizvodnje, do nekonkurentnosti na tržištu i nevidljivosti u medijima. Da bi promovisalo mlade i njihove proizvode, Hrvatsko udruženja mladih poljoprivrednika (HUMP) pre pet godina prvi put je organizovalo manifestaciju sa prehrambenim proizvodima, koji su potekli iz proizvodnje mladog poljoprivrednika.

“Za organizovanje takve manifestacije u Zagrebu imali smo veliku podršku grada i ministarstva. Najviše smo radili na promociji i na razvijanju svesti samih kupaca. Takođe, okrenuli smo se i onlajn marketingu i direktnoj komunikaciji sa kupcima i slanjem na kućnu adresu, a to su sve neke stvari koje prate svetske trendove. Moramo se usmeravati više ka novijim kulturama. Na našoj farmi u Hrvatskoj krenuli smo sa proizvodnjom ljubičastog kromipra i već imamo dogovoren plasman tog proizvoda za jedan restoran, što znači da smo dobili krajnjeg direktnog kupca”, objašnjava za Agroklub predstavnik hrvatskog udruženja Vedran Marić.

Najveći problemi mladih poljoprivrednika iz Hrvatske jeste nedostatak finansiranja proizvodnje i dostupne zemlje za kupovinu. U Srbiji od prošle godine krenulo se sa programomsubvencionisanih mera za mlade u poljoprivredi, a na tome rade resorno ministarstvo i Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu i ove godine.

“Najkonkretnije što smo uradili jeste kreiranje mere start-up odnosno podrška mladima u ruralnim područijima. Ideje te mere jeste da dobijemo novoangažovane mlade, koji dobijaju startnu finansijsku pomoć za svoju proizvodnju. I u 2018. godini stavljamo mlade u fokus, pa je budžet za meru start–up udvostručen i mladi mogu da apliciraju za ta sredstva još u ponedeljak, kada se završava konkurs”, rekao je Mladen Petković iz pokrajinskog sekreterijata