Obrazac novi

Лични подаци

MM slash DD slash YYYY
Молимо да наведете образовање, струку, квалификације

Важне напомене:

Циљ избора за најбоље пољопривредно газдинство и најбољег младог пољопривредника је да подстиче позитивну слику саме пољопривреде и да идентификује делатности које карактеришу иновација, одрживост и тржишна оријентираност.

Обавезни критеријиуми су да:

  • - Има регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу

Критеријуми за бодовање:

  • - Иновативност
  • - Одрживост
Иновација може укључивати радне или организационе методе, увођење нових облика технологије који доносе промене у односу на постојећу технологију. Иновација се такође може састојати од прилагођавања или модернизације традиционалне технологије. Иновација мора бити економски и/или друштвено одржива. Иновација мора имати извесну дуговечност и треба издржати испит времена како би имала учинак, уместо да се појави и нестане у кратком временском периоду.

Попуњену пријаву потребно је доставити до 30.03.2021. године.

Информације о пољопривредном газдинству (ПГ)

Tip PG-a: Ratarstvo , Povrtarstvo, Vocarstvo, Vinogradarstvo, Stočarstvo, Pčelarstvo, Prerada, Lekovito bilje
MM slash DD slash YYYY
ПГ се води као:

Опис одрживог или иновативног имплементираног пројекта / концепта на Вашем ПГ-у

Временски оквир:

MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY
(Планирање и реализација):
Главни аспект: економска ефикасност:
Кључни аспект: одрживост ПГ-а:
Како сте профитирали од потенцијала из локалне заједнице (регије)?
• Изјава организатора:

Подаци неће бити откривени трећим лицима и може их користити само жири у овом пројекту.

• Изјава кандидата:
MM slash DD slash YYYY