Konferencija će se održati 11. maja 2019. godine (dan otvaranja Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu) sa početkom u 13.00 časova u Velikoj sali Privredne komore Vojvodine u centru „Master“ Novosadskog sajma (Hajduk Veljkova 11, Novi Sad)

Konferencija predstavlja četvrti međunarodni skup mladih poljoprivrednika R. Srbiji.

Ovaj događaj promovisaće mlade poljoprivrednike i izazove sa kojima se oni susreću, odnos državnih institucija prema mladih poljoprivrednicima u Srbiji i EU.

Na konferenciji će uzeti učešće pretstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i pretstavnici Pokrajinskog sekretarijata poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Na konferenciji će uzeti učešće pretstavnici Evropdkog veće mladih poljoprivrednika CEJA (Iris Bouwers – potredsednik CEJA), kao i predstavnici mladih poljoprivrednika iz Češke, Mađarske, Poljske, Slovenije, koji će upoznati mlade poljoprivrednike sa merama koje sprovodi EU a koje se odnose na mlade poljoprivrednike.

Ovakav dođaj je od izuzetne važnosti za mlade ljude koji se bave i žele da se bave poljoprivredom jer će imati priliku da na jednom mestu uvide kompltnu sliku, koje su mogućnosti i pogodnosti koje pruža, sa jedne strana R. Srbija, a sa druge strane EU, mladom poljoprivredniku.

Koristimo ovu priliku da Vas pozovemo da prisustvujete događaju.

SUMP će za vreme Poljoprivrednog sajam imati štand u hali 6. te pozivamo zainteresovane da nas posete.